Borderless Network is a Dutch network of knowledge institutes in the agricultural sector with a focus on international collaboration. Our goal is to deliver people with the right international green knowledge and skills to continue our lead position in agriculture.

October 10nd, 2018

GROENPACT DELEGATIE TE BRUSSEL : Strategische consolidatie in een Europese context

 

Aftermovie 

18 en 19 September 2018, bracht Borderless Network als onderdeel van Groenpact met 35 partners een bezoek aan Brussel, een 24-uurs sessie. Belangrijke doelen daarbij waren: kennisdeling, het verkenning en verdiepen in het Europese strategische speelveld, het bekend worden met Brusselse actoren, verdiepen in actuele Europese (groene) thematieken, zicht krijgen op de huidige Europese politiek, op het Europees beleid en de verschillende mogelijkheden tot Europese financiering. Het profileren van Groenpact en Borderless network was bovendiem een belangrijke component van de 24-uurs sessie. Dat uitte zich uiteraard was netwerken met Brusselse partijen met een soortgelijke ambities.

Na een kick-off en een netwerklunch in het museum van de Schone Kunsten, werd het gezelschap ontvangen op het Nederlands Huis van Provinciën. De 24-uurs sessie in Brussel had een belangrijke strategische focus. De tijd is nu rijp voor Groenpact om strategisch te consolideren en de uitbouw van Groenpact te realiseren binnen Europa.

Een grote gemene deler was dat de verschillende Europese experts erg onder de indruk waren van de innovatie-capaciteit van de Nederlands agro met haar key technologies, alsmede van de tripartiete samenwerking van Groenpact en haar leden. Joao Santos, Deputy Head of Unit European Commission, Unit for VET, Apprenticeships and Adult learning, was zeer onder de indruk van de key technologies en skills van de Nederlandse agro. Santos gaf aan dat er talloze mogelijkheden liggen voor Nederland om zich in het Europese speelveld te bewegen als innovator om tot Europese schaalvergroting te komen. Hij was in het bijzonder geïnteresseerd hoe Nederland haar mensen opleidt. Hij gaf aan dat skills forecasting een belangrijke manier zou zijn om als Nederlandse innovator, trekker te worden van het vergroenen van veel van de  Europese innovatie beleidsgebieden. Dat zal betekenen dat Europa zal moeten leren van Nederland, daar waar het gaat om het forecasten van nieuwe skills, zeker daar waar het gaat om aan agrofood of agrotechgerelateerde skills.

Hij gaf verder aan dat er veel kansen liggen in het opzetten van strategische kennisallianties met andere Europese regio’s en refereerde daarmee aan zowel Erasmus plus kennisallianties (welke de komende jaren zullen worden verdrievoudigd in aantal), hij wees tevens op innovatie-gebaseerde fundingmogelijkheden van uit de verschillende Europese programma’s . Naast Santos, hield Willemine Brinkman een presentatie over de mogelijkheden bij EIP-agri en de verschillende innovatie-werkgroepen, de kennisdeling en vele inhoudelijke mogelijkheden tot uitbouw van Groenpact en kenniscirculatie in Europa.

         

Daarna volgde het leren van het voorbeeld van MTK Office of Finnish Agriculture, Forestry and Cooperatives, en hun Europese voortrekkersrol in Europa op profilering, lobby, en het benutten van de Europese beleidsbeinvloeding. Als slotgesprek werd er gesproken over Entrecomp, het Europese raamwerk voor Europese ondernemerschaps-competenties, en hoe dit raamwerk kon worden benut in verschillende contexten van leren, ook buitenschoolse en bedrijfscontexten.

         

Een ander belangrijk onderdeel van de 24-uurs sessie was dat de bestuurders van groen onderwijs gezamenlijk een eerste aanzet gemaakt voor profilering van de groene kenniskolom en dat zij hierop verder bouwden in Brussel. ‘Investeren in de talentontwikkeling van de mensen die werken aan de oplossingen voor morgen’ is daarbij een belangrijke kern. Groenpact staat voor: ‘Sterk, toekomstgericht en herkenbaar groen onderwijs’. De vraag is alleen, hoe pak je deze strategie nu op en hoe pak je door als je Europa wil gaat benutten voor kennis- en innovatie-doeleinden? Marjolein van Griethuysen -strategische adviseur voor GBS Innovations en voormalige director European Affairs van de Erasmus Universiteit – bouwde hierop voort en hielp de Groenpact leden, pitches voor te bereiden voor hun strategische profilering in Europa.

Daarbij stond het brengen van kennis en generen van invloed, het aantrekken van partners en het aanwenden van financiering belangrijke bespreekpunten centraal; alsmede de logica van visie, missie, implementatie en uitvoering van Groenpact ambities zijn besproken. Van Griethuysen besprak ook de middenlange termijn strategie met Groenpact en de mogelijkheden van kanskapitalisatie door het kiezen van de juiste netwerken en versterken van bestuurkracht.

Tijdens de Brusselse delegatie zijn vervolgens strategische operationalisaties gemaakt voor cross-sectoraal disruptieve innovatie, complexe maatschappelijke vraagstukken, sociale inclusiviteit, key technologies en derde orde learning. Hierop kan worden verder gebouwd als Groenpact haar strategie uitbouwt in het Europese speelveld. De Brusselse 24-uurs sessie werd als bijzonder leerzaam en zeer nuttig ervaren. Het vervolg op de eerste aanzet tot een Brusselse agenda zal daarom ook binnen GroenPact verder vorm krijgen. De bestuurders Groen Onderwijs nemen hierin de lead.

De missie

Het programma

Read also