Borderless Network is a Dutch network of knowledge institutes in the agricultural sector with a focus on international collaboration. Our goal is to deliver people with the right international green knowledge and skills to continue our lead position in agriculture.

July 23nd, 2018

*Dutch* Workshop internationalisering op docentendag ‘Innovatie van het onderwijs’

Ruim 70 docenten uit het hele land kwamen vrijdag 22 juni naar Aeres Hogeschool in Wageningen voor de docentendag ‘Innovatie van het onderwijs’, die was georganiseerd door GroenPact. Er waren docenten van het vmbo-, mbo- en hbo-groen aanwezig. Zij kregen een aantrekkelijk inhoudelijk programma aangeboden. Daarnaast was er volop ruimte om ervaringen en kennis te delen.

De dag maakte onderdeel uit van het Onderwijsvernieuwingsprogramma (OVP). Op het programma stonden dit keer niet vakinhoudelijke thema’s, maar juist onderwerpen die actueel zijn door de veranderende arbeidsmarkt en maatschappij.

GroenPact

Het groene onderwijs ontwikkelt zich op de gebieden regionale innovatie, internationalisering, cross-overs, leven lang ontwikkelen, relatie arbeidsmarkt en imago. Deze thema’s vormen dan ook de actielijnen van GroenPact.

Docenten krijgen hier allemaal mee te maken: het zijn doorsnijdende thema’s die door alle opleidingen heen lopen. Docenten maken het verschil als het gaat om het doorvoeren van onderwijsinnovatie. Deze dag was dan ook een mooie gelegenheid om kennis op te doen en elkaar hierin te inspireren. De projectleiders van de verschillende actielijnen van GroenPact waren aanwezig en stelden zich op de bijeenkomst voor. Voor veel docenten was het een eerste kennismaking met GroenPact en de actielijnen.

Begin van een traject

Deze docentendag ‘Innovatie van het onderwijs’ staat zeker niet op zichzelf, vertelden de projectleiders. Het kan gezien worden als de aftrap voor een langlopend professionaliseringstraject. Er wordt een innovatiebeweging in gang gezet waarbij docenten doorlopend van elkaar kunnen leren. Na deze eerste dag volgen verdiepende docentendagen, specifiek gericht op de verschillende thema’s. De dagen (één dag per actielijn) staan in oktober op de planning. Op 12 oktober is de verdiepingsdag voor het thema cross-overs, de overige data zijn nog niet bekend.

Docentendag ‘Innovatie van het onderwijs’

Workshops

Na de lunch stonden er drie interactieve workshops op het programma, welke in carrouselvorm werden gevolgd. Zo kwamen alle onderwerpen voor iedereen aan bod.

Internationalisering

Tijdens deze workshop werd stil gestaan bij diverse aspecten van een internationale leeromgeving. Over welke competentes en attudes moeten docenten beschikken? Daarnaast kon iedereen kennismaken met ondersteunende tools.

Leven lang ontwikkelen voor de arbeidsmarkt van morgen

Deze workshop ging over leven lang leren. Van kennisoverdracht naar ‘leren leren’ en het benaderen van nieuwe doelgroepen. In groepen werd met de diverse thema’s aan de slag gegaan, waardoor inzicht werd verkregen over de nieuwe rol van de docent. Centrale vraag was: hoe kunnen we hierin de volgende stap zetten (stakeholdersanalyse, waardeproposite van de docent, processen voor doorontwikkeling van het onderwijs voor leven lang ontwikkelen).

Cross over competent

Werken in een cross over context waarin je samenwerkt met mensen uit verschillende sectoren en praktijken, vraagt om andere vaardigheden, kennis en mindset. Van de student en van de docent. De workshop ging over wat een docent kan doen om studenten cross over competent te maken. Wat is daar als docent voor nodig? Op de verdiepingsdag wordt dieper ingegaan op een aantal tools die in de workshop niet aan bod zijn gekomen, maar wél heel bruikbaar zijn voor docenten (zoals de Rubric). Geïnteresseerde voor de verdiepingsdag van de actielijn Cross-Overs kunnen zich melden via info@cross-overs.nl.

 

Read also